Itteren nu

Medio de 20e eeuw heeft Itteren een groot deel van haar grond moeten afstaan aan de gemeente Maastricht. In Maastricht was een groot tekort aan bedrijventerreinen. Op de grond van de gemeente Itteren heeft de gemeente Maastricht de Beatrixhaven gebouwd. In 1970 is de gemeente Itteren geannexeerd door de gemeente Maastricht. Begin jaren 70 heeft er een kleine uitbreiding van het aantal woningen plaatsgevonden. Op 1 januari 2001 telde Itteren 1030 inwoners, waarvan 521 mannen en 509 vrouwen. Itteren had op dat moment een woningvoorraad van 417 huizen. Ondanks het feit dat er daarna nog enkele woningen gebouwd zijn (1 januari 2009: 427) is het aantal inwoners sindsdien aanzienlijk gedaald. Op 1 januari 2009 telde Itteren nog maar 983 inwoners waarvan 40% ouder is dan 55 jaar.

Het aantal jongeren daarentegen is aanzienlijk lager. Slechts 9% (=85 kinderen) is jonger dan 10 jaar. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de basisschool. Het behoud van de school voor het dorp is daarom een groot probleem. In totaal 20% van de bevolking is jonger dan 20 jaar.

Met de start van de werkzaamheden aan de Grensmaas in 2008 is Itteren aan een grote metamorfose begonnen. Als de werkzaamheden rond 2017 zijn afgerond is van de omgeving van het oude Itteren met zijn akker- en weilanden niet veel meer te bekennen. Zowel noordelijk als zuidelijk van Itteren is de omgeving vergraven. Het is de bedoeling dat daar nieuwe natuur voor in de plaats komt.